skip to Main Content

Finansiel støtte til dine grønne initiativer

Vi hjælper dig med at få et overblik over de forskellige puljer, hvor du som SMV kan søge finansiel støtte.
Alle puljer har til sigte at hjælpe din virksomhed mod en ansvarlig retning bl.a. inden for produktion, kompetenceudvikling og kortlægning af din værdikæde.

Puljerne

SMV:Grøn 2.0

SMV:Grøn er en voucherordning, hvor virksomheder kan søge om støtte til investeringer, til rådgivning eller en kombination heraf – med det formål at komme videre på den grønne rejse mod at reducere ressourceforbrug og affaldsmængder.

SMV:Grønne Kompetencer

Gennem SMV:Grønne Kompetencer kan din virksomheds ledelse, medarbejdere og bestyrelse blive opkvalificeret med ny viden og kompetencer til at kunne arbejde med jeres grønne omstilling.

CO2 Puljen

Lukket for ansøgning

Rådgiver for GCO

Målbar er verificeret til at agere rådgiver for det danske projekt GCO – Grøn Cirkulær Omstilling. GCO er et nationalt projekt, som udvikler og implementerer grønne og cirkulære forretningsmodeller i SMV’er på tværs af industrier.

Det betyder, at du har mulighed for at modtage vores vejledning og få adgang til vores screeningsværktøj, hvis du søger om og bliver godkendt til et GCO kursus eller -projekt.

Back To Top