Skip to content

Hvad er SMV:Grøn 2.0?

SMV:Grøn er en voucherordning, hvor virksomheder kan søge om støtte til investeringer, til rådgivning eller en kombination heraf – med det formål at komme videre på den grønne rejse mod at reducere ressourceforbrug og affaldsmængder.

Vi har gennem det tidligere program SMV:Grøn hjulpet en del produktionsvirksomheder med at få klarlagt deres værdikæde og finde frem til hvor i kæden, der skulle igangsættes initiativer, der kunne mindske deres CO2eq udledning.

Hvad kan I søge?

I kan søge støtte til rådgivning gennem 8 forskellige vouchers. Det er muligt at søge vouchers enkeltvis eller som en kombination af rådgivning og investering efter behov.

Med en voucher til rådgivning kan du søge støtte på op til 50 %
Med en voucher til investering kan du søge støtte på op til 25 %

Voucher til rådgivning

50.000 kr

Voucher til rådgivning

150.000 kr

Voucher til investering

50.000 kr

Voucher til investering

150.000 kr

Kombi-forløb

Du kan kombinere en voucher til rådgivning med en voucher til investering

  • Voucher til rådgivning 50.000 kr + Voucher til investering 50.000 kr
  • Voucher til rådgivning 50.000 kr + Voucher til investering 150.000 kr
  • Voucher til rådgivning 150.000 kr + Voucher til investering 50.000 kr
  • Voucher til rådgivning 150.000 kr + Voucher til investering 150.000 kr

Med en voucher til rådgivning hjælper Målbar jer med

  • Overblik over klimapåvirkninger via livscyklusanalyse (LCA) samt simuleringer af forandringer
  • Rådgivningsstøtte til produktspecifikke take-back løsninger. Vi udvikler en forretningsmodel i samarbejde med jer, hvor returprodukter indgår i en ny værdikæde som genbrug eller gensalg
  • Bæredygtighed i værdikæden, hvor Målbar hjælper med at klarlægge jeres materialeflow

Med en voucher til investering hjælper Målbar jer med

  • Investering i Målbars værktøj (inkl. oplæring og vejledning)

Ansøg

Fra 13. september 2023

Back To Top