skip to Main Content

Hvad er SMV:Grønne Kompetencer?

Grøn omstilling har i den seneste tid fået stor opmærksomhed. Det synes vi bestemt er et skridt i den rigtige retning. På trods af det store fokus oplever mange virksomheder emnet som værende meget komplekst.

Gennem SMV:Grønne Kompetencer kan din virksomheds ledelse, medarbejdere og bestyrelse blive opkvalificeret med ny viden og kompetencer til at kunne arbejde med jeres grønne omstilling.

Hvad kan I søge?

I kan søge støtte gennem 2 slags vouchers.

  • Voucher 1: Skræddersyede 1:1 forløb 60.000 kr.
  • Voucher 2: Deltagelse i eksisterende tilbud 60.000 kr.

Medfinansiering sker i form af 140 timer (timesats = 365 kr.)

Bemærk: I kan godt kombinere en SMV:Grønne Kompetencer voucher med en SMV:Grøn 2.0 voucher.

Med en voucher 2 i hånden hjælper Målbar jer med følgende:

  • Kompetenceudvikling i forhold til reduktionsprojekter med fokus på materialevalg
  • Uddannelse i at kunne lave CO2eq beregninger og dataindsamling
  • Grundlæggende LCA viden
  • Kommende lovkrav inden for CSRD

Med en voucher 1 skræddersyr vi et forløb til jer

Back To Top